ایمنتا توکن چیست

ایمنتا توکن ابزار نوینی برای سرمایه گذاری و خرید بیمه است. با ایمنتا توکن شما میتوانید مبالغی که مایل به سرمایه گذاری هستید را بصورت روزانه و هفتگی به شکل توکن سرمایه گذاری و سود بازار آنرا دریافت کنید و در هر زمان که مایل بودید میتوانید توکن های خود را به نوع بیمه که مایل بودید تبدیل کنید

توکن های موجود

کل توکن های موجود : 4963052
ارزش توکن های موجود : 49,630,520,000 ریال
توکن های خریداری شده توسط سرمایه گذاران : 36948
ارزش توکن های خریداری شده : 369,480,000 ریال
توکن های تبدیل به بیمه شده : 367
ارزش توکن های تبدیل به بیمه شده: 3,670,000 ریال
مشاهده لیست همه توکن ها
همراهان ایمنتا
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner
imenta-partner